ՆԻԳ-ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Ապարանի հերոսամարտի 99-ամյակին նվիրված տոնակատարություն

Մայիսի 28-ին «Նիգ-Ապարան» հայրենակցական միությունը Ապարան քաղաքի «Վերածնունդ» հուշահամալիրում կազմակերպում է տոնակատարություն՝ նվիրված Ապարանի հերոսամարտի 99-ամյակին: Միջոցառումը մեկնարկելու է ժամը 11:00-ին՝ Ապարան քաղաքի Տիգրան Պետրոսյանի անվան հրապարակից դեպի «Վերածնունդ» հուշահամալիր քայլերթով: Սիրելի՛ հայրենակիցներ, սիրով հրավիրում ենք ձեզ՝ մասնակցելու ավանդական դարձած
ՄանրամասնԱպարանի հերոսամարտի 98-ամյակին նվիրված տոնակատարություն:Հին տոմարով Նոր տարի Ապարանում

«Նիգ-Ապարան» հայրենակցական միությունը ավանդաբար հունվար ամսին Ապարան քաղաքի հրապարակում կազմակերպում է Հին տոմարով Նոր տարվա տոնակատարություն, որին մասնակցում է ինչպես Ապարանի տարածաշրջանի, այնպես էլ` մայրաքաղաք Երեւանի եւ հանրապետության մարզերի ազգաբնակչությունը: Հանրապետության մարզերի ներկայացուցիչները, Ապարանի տարածաշրջանի գյուղական համայքները երգ ու պարով,
ՄանրամասնՆախագահություն

 

Համաձայն կանոնադրության 5.12. կետի`

Կազմակերպության Նախագահությունր.

5.12.1. համագումարների և խորհրդի աշխատանքների միջև ընկած ժամանակահատվածում՝ համարվում է Կազմակեր­պության ղեկավար մարմինը և իրականցնում Կազմակերպության գործադիր ղեկավարումը։ Ընտրվում է խորհրդի կազմից՝ խորհրդի կողմից հաստատված թվակազմով։

5.12.2. նախապատրաստում և հրավիրում է Կազմակերպու­թյան համագումարներր և խորհրդի նիստերը, սահմանում է Կազ­մակերպության համագումարի թվակազմը.

5.12.3. որոշում է կայացնում Կազմակերպության անդա­մակցության և ազատման վերաբերյալ, որոշում է անդամավճար­ների և մուտքավճարների գանձման կարգը.

5.12.4. հաստատում է Կազմակերպության ձևաթղթերի նմուշները.

5.12.5. որոշումներ է ընդունում Կազմակերպության առանձնացված ստորաբաժանումներ՝ ներկայացուցչություններ և մասնաճյուղեր, ինչպես նաև հանձնախմբեր, բաժիններ, աշխա­տանքային խմբեր, լրատվական միջոցներ, կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումներ ու առևտրային կազմակերպություններ ստեղծելու կամ լուծարելու մասին, նշանակում և ազատում է դրանց ղեկավարներին, հաստատում է դրանց կանոնադրություն­ները, կանոնակարգերը, աշխատակարգերը և ծրագրերը.

5.12.6. հաստատում է աշխատանքային ծրագիրը.

5.12.7. տնօրինում է Կազմակերպության ֆինանսական մի­ջոցները.

5.12.8. լիազորում է Կազմակերպության նախագահին կամ այլ ներկայացուցչի Կազմակերպության անունից կնքելու պայմա­նագրեր և Կազմակերպությունը ներկայացնելու այլ կազմակեր­պություններում, դատարանում, պետական և տեղական ինքնակա­ռավարման մարմիններում.

5.12.9 խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում հաստի– քացուցակը։

5.13. Կազմակերպության նախագահությունը քննարկում է հարցեր և ընդունում որոշումներ, եթե Կազմակերպության նախա­գահության նիստին մասնակցում են անդամների ընդհանուր թվի առնվազն կեսից ավելին։ Որոշումներն ընդունվում են Կազմակեր­պության նախագահության նիստին մասնակցող անդամների ձայ­ների պարզ մեծամասնությամբ, բաց քվեարկությամբ։

Առանձին դեպքերում կատարվում է փակ /գաղտնի/քվեար­կություն և որոշումներն ընդուվում են նիստի մասնակիցների ձայ­ների երկու երրորդով։

5.14. Կազմակերպության նախագահությունն իր հերթական նիստերը հրավիրում է առնվազն ամիսը մեկ անգամ։ Կազմակեր­պության նախագահության արտահերթ նիստ կարող է հրավիրվել նախագահության անդամների ընդհանուր թվի 1/3-ի գրավոր պա­հանջով կամ Կազմակերպության նախագահի որոշմամբ։

5.15. Կազմակերպության նախագահությունն իր նիստերում լսում է Կազմակերպությանը վերաբերող տարբեր հարցեր, ընդու­նում համապատասխան որոշումներ և հետևում դրանց կատարմա­նը։

Ալեքսանյան Սամվել Նախագահ
Մուրադյան Լիդա Նախագահի տեղակալ
Պետրոսյանց Տիգրան Նախագահի տեղակալ
Մակարյան Ռոբերտ Նախագահի տեղակալ
Հայրապետյան Սերգեյ Նախագահի տեղակալ
Փարվանյան Էդգար Նախագահի տեղակալ
Աբրահամյան Գոռ
Ախոյան Արագած
Ավդալյան Մերուժան
Ավետիսյան Սերժիկ
Արշակյան Անդրանիկ
Արշակյան Գագիկ
Բաղդասարյան Արմեն
Բաղդասարյան Վահրամ
Գալստյան Հայրապետ
Գրիգորյան Երեմ
Գրիգորյան Հրաչյա
Գրիգորյան Լևոն
Գևորգյան Գեղամ
Գևորգյան Ռուբեն
Գևորգյան Վահրիճ
Ենոքյան Գոհար
Զոհրաբյան Ռազմիկ
Թորոսյան Նվեր
Խալաթյան Վարդգես
Խաչատրյան Լյովա
Խաչատրյան Վահան
Հակոբյան Նորիկ
Հակոբյան Վերսանդ
Հայրապետյան Գառնիկ
Հայրապետյան Սերգեյ
Հովհաննիսյան Վոլոդյա
Հովսեփյան Աղվան
Հովսեփյան Հայկ
Հովսեփյան Ռուբեն
Ղազարյան Ադիբեկ
Ղազարյան Գոռ
Ղազարյան Կարապետ
Ղազարյան Մհեր
Մակարյան Սուրիկ
Մարգարյան Միշա
Մանուկյան Խաչիկ
Մարկոսյան Վրեժ
Մարտիրոսյան Արմեն
Մինասյան Սահակ
Միքայելյան Մանվել
Մկրտչյան Վահրամ
Մկրտչյան Արայիկ
Մուրադյան Արտյոմ
Նահապետյան Կորյուն
Նավասարդյան Հայկազ
Նավասարդյան Հենրիկ
Ներսիսյան Գևորգ
Պետրոսյան Ալեքսան
Պողոսյան Գագիկ
Պետրոսյան Օֆելյա
Պետրոսյան Արթուր
Սադունյան Բաքր
Սահակյան Անատոլի
Սարգսյան Գագիկ
Սարգսյան Նորիկ
Սարիբեկյան Լեյլա
Սարիբեկյան Մխիթար
Սաֆարյան Մելիք
Սողոյան Արմեն
Վարագյան Մխիթար
Վարդանյան Միքայել
Սուքիասյան Էդիկ
Օհանյան Դավիթ
Share on Facebook